Steinar's Hangar  

719 SKVADRON
ARKIV

VILJE OG MOT
1954 - 2000

Hjem | Nyheter | Bok | Historie | Flyene | Bilder | Personell | Arkiv | Linker

Offentlige dokumenter

01

Stortingsproposisjon nr. 75 (1999-2000)
Instilling fra forsvarskomiteen om visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret

Regjeringen foreslår å fase ut DHC-6/Twin Otter og legge ned 719-skvadron innen 31. desember 2000.
144 kB

Stortingsproposisjon nr. 75 / 1999-2000

02

Innst. S. nr. 16 (2000-2001)

Forsvarskomiteen rår Stortinget til å fatte vedtak:
DHC-6/Twin Otter fases ut og 719-skvadron legges ned innen 31. desember 2000. (Komiteens instilling ble vedtatt av Stortinget ved Stortingsvedtak 55 av 16. november 2000).
159 kB

Innstilling til Stortinget nr. 16/2000-2001

 

   

 

Hjem | Nyheter | Bok | Historie | Flyene | Bilder | Personell | Arkiv | Linker

Oppdatert 2012-12-03

© 2010-2012 Steinar Sævdal