Steinar's Hangar  

719 SKVADRON
BOK

VILJE OG MOT
1954 - 2000

Hjem | Nyheter | Bok | Historie | Flyene | Bilder | Personell | Arkiv | Linker

 

Bokprosjekt "Vilje og mot - 719 skvadrons historie 1954 - 2000"

I årene 1987 - 1988 tjenestegjorde undertegnede som menig (1 år) og vervet (1 år) "flyteknisk hjelpearbeider" ved 719 skvadron i Bodø.  I løpet av disse to årene fikk jeg en sterk interesse i den svært interessante historien til skvadronen.  I årene 1987 - 1996 samlet jeg derfor mye informasjon og bilder fra skvadronens historie.  I tillegg intervjuet jeg og skrev brev til et stort antall veteraner.  En stor del av dette materialet ble omformet til et et bokmanuskript med tittelen "Vilje og mot - 719 skvadrons historie 1954 - 1996".  Meningen var at dette skulle bli utgitt som en bok i forbindelse med 719 skvadrons 30-års jubileum i 1996.  Dessverre gikk ikke dette, og prosjektet har siden den gang stort sett vært "lagt på is" på grunn av andre forpliktelser.

Høsten 2009 ble imidlertid bokprosjektet startet opp igjen med, med tanke på å få utgitt en bok om 719 skvadrons historie 1954 - 2000.  Mange har vist interesse for dette!  Og det haster - for dessverre er det et faktum at de gjenlevende av "gamle-gutta" blir færre og færre...

Oktober 2009 ble bokprosjektet presentert og "re-lansert" på "Flylitterært seminar" på Gardermoen, og de var gledelig å se at interessen for prosjektet var stor!  Helt uavhengig av dette hadde også 719-veteraner i flere år vært inne på tanken om å få samlet skvadronens historie.  Også offiserer som har samarbeidet tett med 719 skvadron opp gjennom årene er interesserte i å delta i å få samlet skvadronens historie. I mai 2010 er det derfor opprettet en arbeidsgruppe som har som mål å skrive ferdig historien til 719 skvadron.  Vi kommer tilbake med flere opplysninger om dette etterhvert...

Steinar Sævdal
03 desember 2012

 

Forord

Her er tanken at Luftforsvarets sjef o.l. skal skrive noen ord i forbindelese med utgivelsen av boken.

 

Kapittel 1
- Helikopterseksjonen/LKN 1954 - 1957

Dette kapittelet tar for seg historien om innføringen av helikopter i Flyvåpnet.  Det hele startet i 1952 da 6 Bell 47D-1 helikoptre ble bestilt fra Ostermans Aero AB i Sverige.  Kapittelet tar for seg utdannelsen av de først norske helikopterflygerne og teknikerne.  Videre forteller kapittlet om de første oppdragene, ambulanseoppdrag, oppvisninger osv.  De første helikoptersekjonene ble opprettet på Gardermoen og Sola våren 1953.  Året etter ble det opprettet ytterligere to helikopterseksjoner; Helikoptersekjonen/LKT på Ørlandet og i mai 1954 Helikoptersekjonen/LKN i Bodø.

 

Kapittel 2
- Kommunikasjonvingen/LKN 1954 - 1957

Med innføringen av 6 nye de Havilland DHC-3 Otter en-motors transportfly i Flyvåpnet i 1954,  ble det mulig å opprette flere nye kommunikasjonsvinger ved nye militære flyplasser som Ørlandet og Bodø.  7194 Kommunikasjonving/LKN i Bodø ble opprettet i august 1954.  De tre Kommunikasjonsvingene LKN/Bodø, LKT/Ørlandet og LKN/Gardermoen ble tildelt to Ottere hver.  Otterne i Bodø utgjorde en viktig militær transportkapasitet for hele Nord-Norge.  I tillegg ble også Otterne brukt i ambulanseoppdrag.

 

 

Kapittel 3
- 7193 støtteving/LKN 1957 - 1965

I 1957 ble det bestemt at helikopterseksjonene og kommunikasjonsvingene på flystasjonene rundt om i landet skulle slås sammen til 7190 Støtteving/LKØ på Rygge, til 7191 Støtteving/LKV på Sola, til 7192 Støtteving/LKT på Ørland og til 7193 Støtteving/LKN i Bodø.

I hele perioden Kommunikasjonsvingen/LKN og Helikopterseksjonen/LKN hadde eksistert i Bodø, hadde det vært et nært samarbeid mellom avdelingene.  I Bodø lå både Helikopterseksjonen og Kommunikasjonsvingen direkte under Operasjonsskvadron/Flygruppen.  Sammenslåingen høsten 1957 var derfor uten problemer for mannskapene som allerede var godt sammensveiset.   Sikorsky H-19D helikoptre ble innfaset og dessuten ble flere Ottere utstyrt med amfibieflottører.

I denne perioden økte aktiviteten kraftig, med flere fly og helikoptre og mange flere mannskaper.  Helikopterredningstjeneste var en viktig del av Støttevingens oppgaver.  I tillegg ble det flere internasjonale oppdrag, blant annet FN-oppdrag i Kongo 1960 - 1964.  Den kalde krigen var også kaldere enn noen gang, noe som førte til flere spesial-oppdrag for Støttevingen i Bodø...

 

 

Kapittel 4
- 719 skvadron 1966 - 2000

Da 719 Skvadron offisielt ble opprettet 1 januar 1966, var dette i realiteten bare en navne- og statusendring for 7193 Støtteving/LKN.  Skvadronen fikk det velfortjente mottoet "Vilje og mot", og et skvadronskjold med vikingskjold, vikingsverd, vikingøks og vikinghjelm som motiv.

Det skjedde samtidig store utskiftninger i materiellet: Otterne ble erstattet av 4 de Havilland Canada DHC-6-100 Twin Ottere, og de gamle Sikorsky H-19D helikoptrene ble erstattet av moderne turbindrevne Bell UH-1B helikoptre.  Fortsatt var helikopterredningstjeneste en viktig oppgave for skvadronen.  Twin Otterne gjorde det også mulig å utvide det militære flyrutenettet i Nord-Norge.

Med innføringen av Sea King redningshelikoptre i 1973, ble det færre oppdrag for 719 skvadron.  Men 719 skvadrons Bell UH-1B fortsatte å gjøre en viktig tjeneste for både det militære og sivile samfunn helt fram til utfasingen i 1990.

Ved utftasingen av DHC-6 Twin Otter i 2000, ble 719 skvadron lagt ned den 31. desember 2000.  "Vilje og mot" er fortsatt det mannskapene og skvadronens innsats vil bli husket for....

 

Kapittel 5
- Under fjerne himmelstrøk

Dette kapittelet tar for seg de mange spennende og interessante oppdragene som Bodø-avdelingene har deltatt i opp gjennom årene; på Grønland, i Vesterisen, i Libanon, i Antarktis, på Svalbard, i Kongo, Italia, på Jan Mayen, i Puerto Rico osv.

Under alle disse utrolig interessante oppdragene har mannskapene fra Bodø vist både "vilje og mot".  Dette kapittelet kunne blitt en bok alene, men de spennende historiene du vil finne i denne boken vil helt sikkert fange din interesse!

 

Kapittel 6
- Vi minnes...

Dette kapittelet drøfter de to store tragediene i 719 skvadrons historie: Grytøya-ulykken 1972 og Honningsvågulykken 1990.  Videre blir det gitt en oversikt over tidligere personell som er omkommet i andre ulykker senere, eller som er gått bort ved sykdom o.l.

 

Kapittel 7
- Flytypene

Dette kapittelet er for de "flyinteresserte" og tar for seg historien til alle flytypene som er blitt operert av de flyavdelingene som omfattes av boken:

- Bell 47D-1
- Bell 47G
- Agusta Bell 47J
- Agusta Bell 47J-2
- de Havilland Canada DHC-3 Otter
- Sikorsky H-19D
- Bell UH-1B
- de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter
- Bell 412SP

Kapittelet tar for seg flytypenes historie i Luftforsvaret og lister alle individene med bilder, havarier, senere skjebner osv.

 

Kapittel 8
- slettet?

 

Kapittel 9
- Vedlegg

Personelloversikter, flyoversikter, kilder, referanser, litteraturhenvisninger, stikkordsregister, dokumenter, osv.

 

Hjem | Nyheter | Bok | Historie | Flyene | Bilder | Personell | Arkiv | Linker

Oppdatert 2016-01-31

© 2010-2016 Steinar Sævdal